Schæferhundens standard

FCI Standard Nr. 166

(23.12.2010/DE) (ORG 11.08.2010)

SCHÆFERHUND

(Deutscher Schäferhund)

Oprindelsesland: Tyskland

Anvendelse: Alsidig brugs-, hyrde- og tjenestehund.

Klassifikation: FCI-gruppe 1 Hyrde- og kvæghunde.

Sektion 1 - Hyrdehunde.

Med brugsprøve.

Historie: Ifølge den officielle bestemmelse i den tyske schæferhundeklub, Verein für Deutsche

Schäferhunde forkortet SV, som har sit sæde i Augsburg, Tyskland og er medlem af

Verband für das Deutsche Hundewesen, forkortet VDH,( Tysk Kennelklub), er SV som

den oprindelige klub for racen, ansvarlig for racestandarden for den tyske

schæferhund.

Standarden blev fremlagt på den første generalforsamling i Frankfurt/Main den 20.

september 1899 efter forslag fra A. Meyer og Max von Stephanitz.

Der blev efterfølgende vedtaget ændringer på den 6. generalforsamling den 28. juli

1901, den 23. generalforsamling i Köln/Rheinland den 17. september 1909 – på

hovedbestyrelsesmødet og det vejledende bestyrelsesmøde i Wiesbaden den 5.

september 1930 og på avlsrådsmødet og hovedbestyrelsesmødet den 25. marts 1961.

Her blev standarden revideret indenfor rammerne af Weltunion der Vereine für

Deutsche Schäferhunde og vedtaget på WUSV-mødet den 30. august 1976.

Dette forslag blev revideret og katalogiseret ved bemyndigelsesbeslutning i

hovedbestyrelsen og i det vejledende råd den 23./24. marts 1991 og ændret ved

forbundskongresser den 25. maj 1997, den 31. maj/1. juni 2008 og den 6./7. juni 2009.

Den tyske schæferhund, hvis planmæssige avl begyndte i 1899 efter grundlæggelsen

af Verein für Deutsche Schäferhunde, er fremavlet af mellem- og sydtyske racer af

hyrdehunde, der dengang var til rådighed, med det mål at skabe en brugshund med

arveanlæg til høj ydelse. For at nå dette mål, fastlagde man den tyske schæferhunds

racestandard, der beskriver såvel dens legemlige beskaffenhed som dens væsens- og

karakteregenskaber.

Helhedsindtryk: Schæferhunden er middelstor, let langstrakt, kraftig og godt muskuløs.

Knoglebygningen er tør, og sener og bånd er faste.

SCHÆFERHUND Side 2 af 5

Stockhåret

Langstockhåret

Vigtige

måleforhold: Skulderhøjden er for hanner 60-65 cm, for tæver 55-60 cm. Kropslængden er fra 10 til

17 % større end skulderhøjden.

Væsen: Schæferhunden skal i sit væsen være harmonisk, nervefast, selvsikker, absolut

frimodig og (når den ikke er bragt i affekt) fuldstændig fredelig, og samtidig være

opmærksom og let at føre. Den skal besidde mod, kampdrift og hårdhed for at være

egnet som ledsagehund, vagt-, forsvars- og tjenestehund samt som

hyrdehund/vogterhund.

Hoved: Hovedet er kileformet og svarer i størrelse til kroppen (dets længde er ca. 40 % af

skulderhøjden), uden at være groft eller overdrevent langt. Hovedet som helhed virker

tørt og er moderat bredt mellem ørerne. Set forfra og fra siden er panden kun let

hvælvet, uden eller med kun svagt antydet midterfure. Forholdet mellem skalle og

næseparti er som 50 % til 50 %. Skallens bredde svarer omtrent til dens længde.

Skallen bliver (set fra oven) gradvis smallere fra ørerne mod næsen og går med det

skråt forløbende, ikke skarpt udformede stop over i næsepartiet. Over- og underkæbe

er kraftigt udviklede.

Næseryggen er lige og ønskes hverken sadelformet eller hvælvet. Læberne er

stramme, godt sluttende og af mørk farve.

Næse: Skal være sort.

Bid: Skal være kraftigt, sundt og fuldstændigt (42 tænder svarende til tandformlen).

Schæferhunden har saksebid, d.v.s. at fortænderne som klingerne på en saks griber

over hinanden sådan, at overkæbens fortænder skærer ned foran undertænderne.

Tangbid, over- og underbid er fejl, ligeledes for store mellemrum mellem tænderne

(spredt tandstilling). Det er også en fejl, hvis fortænderne er placeret i en ret linie.

SCHÆFERHUND Side 3 af 5

Kæbeknoglerne skal være kraftigt udviklede for at give tænderne dybt fæste i

kæbebenet.

Øjne: Middelstore, mandelformede, let skråtstillede og ikke fremtrædende. Øjenfarven skal

være så mørk som muligt. Lyse, stikkende øjne ønskes ikke, da de skæmmer hundens

udtryk.

Ører: Schæferhunden har middelstore stå-ører, der bæres rejste og ensartede (ikke drejet

ud mod siderne). De løber ud i en spids og vender øreåbningen fremefter. Kipører og

hængeører er en fejl. Det er ikke en fejl, når ørerne under bevægelse eller i hvilestilling

bæres tilbagelagt.

Hals: Halsen skal være kraftig, godt muskuløs og uden løs halshud. Vinklen mellem hals og

krop (vandret) er ca. 45°.

Krop: Overlinien forløber uden synlig afbrydelse fra halsens ansætning over den veludviklede

manke og den i forhold til vandret ganske let faldende ryg, til det let faldende kryds.

Ryggen er fast, kraftig og velforsynet med muskler. Lænden er bred, kraftigt udviklet

og godt muskuløs. Krydset skal være langt og let faldende (ca. 23° mod vandret), og

går uden afbrydelse af overlinien over i haleansatsen.

Bryst: Skal være moderat bredt, underbrystet så langt og markeret som muligt. Brystdybden

skal udgøre fra 45 til 48 % af skulder- højden. Ribbenene skal være moderat

hvælvede. En tøndeformet brystkasse er lige så fejlagtig som en fladribbet.

Hale: Halen når mindst til haseleddet, dog ikke længere end til midt på mellemfoden. Den

har en noget længere behåring på undersiden og bæres i en blødt nedhængende bue.

Når hunden er opildnet og under bevægelse, bæres halen højere, dog aldrig over

vandret. Operative, korrigerende indgreb er forbudt.

Lemmer:

Forpart: Forbenene er set fra alle sider lige, og set forfra absolut parallelle. Skulderblad og

overarm er lige lange og er ved kraftig muskulatur fast lejret mod kroppen. Vinklen

mellem skulderblad og overarm er ideelt 90, oftest dog op til 110°.

Albuerne må hverken i stand eller under bevægelse drejes udefter, og lige så lidt må

de være indtrukne. Underarmene er set fra alle sider lige og stillet absolut parallelt med

hinanden, tørre og med fast muskulatur. Mellemhånden har en længde på ca. 1/3 af

underarmen og danner med den en vinkel på ca. 22°. Såvel for skratstillet mellemhånd

(over 22°) som for stejl (under 20°) forringer brugsegnetheden, især udholdenheden.

Forpoter: Poterne er rundagtige, godt sluttede og hvælvede, med hårde, men ikke sprukne

trædepuder. Kløerne er kraftige og mørkfarvede.

Bagpart: Bagbenene er stillet let bagud, og set bagfra parallelle. Over- og underlår er omtrent af

samme længde og danner en vinkel på ca. 120°. Køllerne er kraftige og godt

muskuløse.

Haseled: Haseleddet er kraftigt udviklet og fast, og mellemfoden stillet lodret under haseleddet.

Bagpoter: Poterne er sluttede, let hvælvede, med hårde, mørkfarvede trædepuder. Kløerne er

kraftige, krumme og ligeledes mørkfarvede.

Bevægelse: Schæferhunden er en traver. Lemmerne skal være afstemt sådan efter hinanden i

længde og vinkling, at hunden uden væsentlig ændring af ryglinien kan føre bagbenet

frem til kroppen og foretage et nøje tilsvarende fremgreb med forbenet. Enhver

tendens til overvinkling af bagparten forringer fasthed og udholdenhed og dermed

brugsdygtigheden. Ved korrekte bygningsforhold og vinkling opnås en jordvindende

gangart, der forløber lavt hen over jorden og giver indtryk af en let og ubesværet

SCHÆFERHUND Side 4 af 5

bevægelse fremad. Da hovedet holdes fremstrakt, og halen er let løftet, dannes i

regelmæssigt og roligt trav, en blødt svungen og ubrudt ryglinie fra ørespidserne hen

over nakke og ryg til halespids.

Hud: Huden er (løst) tilliggende, uden dog at danne folder.

Pels:

Hårlag: Racen har to pelsvarianter Stockhåret (”Stockhaar”) og Langstockhåret

(”Langstockhaar”) - begge med underuld:

Stockhåret med underuld: Dækpelsen skal være så tæt som muligt, lige, grov og fast

tilliggende. På hovedet, herunder indvendigt i ørerne, på forsiden af benene, på poter

og tæer er pelsen kort, på halsen noget længere og kraftigere. På bagsiden af benene

er pelsen længere ned til håndrod hhv. haseled, og på lårenes bagside danner den

moderate bukser.

Langstockhåret med underuld: Dækpelsen er lang og blød og ikke tætliggende. Faner

på ører og ben, buskede bukser og busket hale med fanedannelse. Pelsen er kort på

hovedet, indvendigt i ørerne, på forsiden af benene og på poter og tæer. På halsen er

pelsen længere og mere tæt og danner næsten en manke. På bagsiden af benene

bliver pelsen længere ned til håndroden og haseleddet for dernæst at gå over i tydelige

bukser bagpå låret.

Farve: Sort med rødbrune, brune, gule til lyst grå aftegninger. Ensfarvet sort eller grå, hos grå

hunde mørkere schatteringer. Sort sadel og maske. Ubetydelige, hvide aftegninger på

brystet såvel som meget lyse indersider af benene er tilladte, men uønskede. Næsen

skal hos alle farvevarianter være sort. Manglende maske, lys eller stikkende øjenfarve,

såvel som lyse til hvidlige aftegninger på brystet og indvendig på benene, lyse kløer og

rød halespids, bedømmes som pigmentsvaghed. Underulden har en let gråtone.

Farven hvid er ikke tilladt.

Størrelse, vægt: Skulderhøjde hanner 60-65 cm, vægt 30-40 kg

tæver 55-60 cm vægt 22-32 kg.

Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for

bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Alvorlige fejl: Afvigelser fra den foran beskrevne racestandard, der forringer brugsegenskaberne.

 Øre fejl: For lavt ansatte ved hovedets sider, kipører, indadstillede ører, bløde ører.

 Betydelige pigment mangler.

 Stærkt mangelfuld fasthed i bygningen.

 Tandfejl: Enhver afvigelse fra saksebid og fra tandformlen, med mindre der er tale

om en diskvalificerende fejl (se nedenfor).

Diskvalificerende fejl:

a) Væsenssvage, bidske eller nervesvage hunde.

b) Hunde med påvist ”svær HD”

c) Monorchide og kryptorchide, såvel som hunde med tydeligt uens eller mangelfuldt

udviklede testikler.

d) Hunde med skæmmende øre- eller halefejl.

SCHÆFERHUND Side 5 af 5

e) Hunde med misdannelser.

f) Hunde med tandmangler i flg. tilfælde:

- en p3 plus yderligere en tand, eller

- en hjørnetand, eller

- en p4, eller

- en m1 eller m2, eller

- tre eller flere manglende tænder.

g) Hunde med kæbefejl:

- overbid på 2 mm og derover,

- underbid,

- tangbid for samtlige fortænder.

h) Hunde med mere end 1 cm over- eller understørrelse.

i) Albinisme.

j) Pelsfarven hvid (også selvom øjne og kløer er mørke).

k) ”Langstockhårede” uden underuld.

l) Langhårede, d.v.s. med lang, blød dækpels uden underuld, oftest skilt langs midten

af ryggen, faner på ører, ben og hale.

Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:

Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl.

¤ ¤ ¤

Standarden udgivet af FCI 23. december 2010

Oversættelsen godkendt af DKK’s standardkomité

APRIL 2011

¤ ¤ ¤ NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i FEBRUAR 1992 ¤ ¤ ¤

Klik her for at få dit eget GoMINIsite