Hunde sygdomme

Hvis din hund har tynd Mave.
Kan du lave følgende til den.
Lav en gang havresuppe. Koge eksempelvis en kop havre gryn i et par litter vand. Suppen skal næsten være ligeså tynd som vand.
Tage en toast brød lad den suge alt det vand den kan have. Klem vandet ud mos herefter brødet sammen med en del fiskeboller.
Eller køb Zoolac ved evt Maxi Zoo eller Petworld måske på nettet.


Opbygning af forsvar imod sygdomme


Nyfødte hvalpe får via modermælken tilført forsvarsstoffer imod en række sygdomme, som tævehunden livet igennem har opbygget modstandskraft imod. 
Langsomt igennem de første 10-16 leveuger falder indholdet af disse forsvarsstoffer ned under den værdi, hvor de kan beskytte hvalpen mod de pågældende infektioner - men man ved aldrig nøjagtigt hvornår.
Ved at vaccinere - pode med dræbt eller svækket virus - vil hvalpenes organismer tvinges til at danne egne forsvarsstoffer (antistoffer).
Vaccinen vil imidlertid neutraliseres af modermælkens forsvarsstoffer, der kan have effekt op til den 16. leveuge - derfor må man sikre sig ved at vaccinere 2 eller 3 gange i denne periode.
Vaccinationsprogrammet skal også tilpasses de forskellige virustyper.


Smitsom leverbetændelse


Er en virusinfektion, der angriber hvalpe i 2-6 måneders alderen.
Symptomerne ved SMIDTSOM LEVERBETÆNDELSE er høj feber, mavetarmbetændelse med brækninger, diarre og bugsmerter.
Der ses klart slim fra øjene og der ses gulfarvning gulsot - i mundslimhinden.


Parvovirus diarre

Er en smitsom virusinfektion, der angriber hunde i alle aldre.
Symtomerne på PARVOVIRUS DIARRE er voldsomme opkastninger og vandig, blodig ildelugtende diarre.
Der optræder i løbet af timer et voldsomt væsketab, chok og senere død.
Hos hvalpe under 8 uger kan der udvikles muskeldegeneration i hjertet.


Hundesyge

Hu
ndesyge er en meget infektiøs og smitsom virusinfektion, der også kan angribe ræve, ildere, mårer og lækatte.
Symptomerne på HUNDESYGE er høj feber, symptomer på bronchitis, lungebetændelse, halsbetændelse, bihulebetændelse, mavetarmbetændelse.
Der ses nedstemthed, appetitløshed, hoste og åndedrætsbesvær, gulgrønt pus fra næsebor og øjne, opkastning og diarre.
I værste fald ses siden kroniske kramper og bevidsthedstab.


Kennelhoste (Parainfluenza)

Er en mindre alvorlig virusinfektion, der oftest angriber yngre hunde, specielt hvor flere er samlet, f.eks. i kenneler eller pensioner.
Der er en ret banal lidelse, der kan være meget irriterende, og de første døgn kan give lidt temperatur, appetitløshed og nedstemthed.
Hovedsymptomet på KENNELHOSTE er den voldsomme, tørre hoste, der ofte slutter med forsøg på brækning. Hosten aftager i løbet af 1-5 uger.

Hvad er kennelhoste hos hunde?

Kennelhoste er en betegnelse for en luftvejsinfektion hos hunden, der skyldes en kombination af flere bakterier, mykoplasmer, viruser og andre forhold i omgivelserne, som kan gøre hunden mere modtagelig. Infektionen kaldes for kennelhoste, fordi den forekommer i sammenhænge, hvor mange hunde er tæt på hinanden, som f.eks. i en kennel.
Ved undersøgelse af hunde med Kennelhoste, er der fundet flere forskellige virus bl.a. "canine parainfluenza (CPI)" og canine adenovirus (CAV) type 2. Herpes virus og en reovirus er også fundet, men som dog begge menes at have mindre indflydelse. Der er også isoleret en bakterie "bordetella bronchiseptica", som man mener har stor indflydelse på sygdomskomplekset.

Hvad er symptomerne på kennelhoste?

Inkubationstiden for kennelhoste er mellem 5 og 10 dage. Du vil tit opdage mindre symptomer, som f.eks. let tør hoste og en smule nedstemthed hos din hund, og symptomerne opstår gerne fra den ene dag til den anden. Der er en tendens til, at yngre hunde bliver lidt hårdere angrebet end ældre hunde.
Ofte er det hosten, der er det største problem, fordi den virker selvforstærkende, og fordi et hosteanfald kan ende i en opkastning. Hunden kan få feber, dvs. en temperatur over 39,3 °C, og det er ofte årsagen til manglende ædelyst. I nogle tilfælde kan der også opstå lungebetændelse, fordi hundens immunforsvar er generelt svækket, og den derfor er mere modtagelig over for en infektion med bakterier.

Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen kennelhoste?

Normalt vil dyrlægen stille diagnosen på baggrund af symptomerne og dine eventuelle oplysninger om hvornår, og under hvilke former, hunden har været i kontakt med andre hunde. Dyrlægen vil normalt lægge stor vægt på, om der er andre følgelidelser, som f.eks. begyndende lungebetændelse eller problemer med at holde vand og mad i hunden, fordi den kaster op hele tiden. Det er derfor vigtigt, at du henvender dig til dyrlægen, hvis nogle af symptomerne opstår.

Hvordan behandles kennelhosten?

Hunden behandles med hostestillende medicin og eventuelt med antibiotika, hvis der er mistanke om begyndende lungebetændelse. I sygdommens akutte fase og i rekonvalescensfasen bør du holde hunden i ro.
Sygdommen kan til dels forebygges ved årlig vaccination mod nogle af de viruser, der indgår i sygdommen.

Hvordan er fremtiden for din hund, hvis den har kennelhoste?

Med mindre der opstår voldsomme bakterieinfektioner i forbindelse med kennelhosten, vil hunden komme sig fuldstændig.,
 
Hvorfor får hunde kennelhoste?

Hunden får kennelhoste, fordi den er i kontakt med andre, smittebærende hunde.

Hvad er risikoen for, at din hund får kennelhoste?

Risikoen afhænger fuldstændigt af, om der udbryder en epidemi, og om din hund har meget kontakt med andre hunde.

Hvilke racer er særligt udsatte for at få kennelhoste?

Alle racer er lige udsatte.Hvad er mavedrejning hos hunde?

Mavedrejning er en af de mest frygtede lidelser hos hunde, fordi forløbet ofte er meget akut og meget voldsomt.
Som navnet siger, sker der en drejning af mavesækken. Forestil dig mavesækken som en udvidelse eller en ballon midt på en vandslange. I den ene ende er spiserøret, som fører ind til mavesækken, i den anden ende er tyndtarmen, som fører væk. Hvis ballonen/mavesækken bliver drejet  ½ -1 omgang, bliver slangen snoet lige før og lige efter mavesækken. Resultatet er, at gæringsluft i mavesækken ikke kan slippe ud. Mavesækken bliver mere og mere udspændt som en ballon, samtidig med at hunden får det dårligere og dårligere.


Hvad er symptomerne på mavedrejning?

Hunden er rastløs, savler og forsøger at kaste op, men der kommer intet eller kun en smule skum. Bugen er udspilet af luft, og det kan du nemt mærke ved at banke let  på maven med fingerspidsen. Vejrtrækningen er hurtig og overfladisk, benene er kolde, og hunden har ondt og er meget nedstemt.

Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen mavedrejning?

Ud fra symptomerne vil dyrlægen hurtigt komme på sporet af diagnosen mavedrejning. Hvis han er i tvivl, kan diagnosen fastslås ved en røntgenundersøgelse, hvor den luftfyldte og roterede mavesæk tydeligt træder frem.

Hvordan behandles mavedrejning?

Mavedrejning er en meget alvorlig og livstruende sygdom. Det er nødvendigt at handle hurtigt for at give hunden de bedste muligheder for at overleve. Derfor skal din hund hurtigst muligt til dyrlæge, hvis du lægger mærke til de nævnte symptomer.
Dyrlægen vil primært sørge for at tømme luft ud af den udspilede mavesæk eventuelt ved at stikke en kanyle ind i den. Derefter vil han give hunden smertestillende medicin og forsøge at stabilisere tilstanden ved bl.a. at give hunden væske. Senere vil dyrlægen forsøge at tømme mavesækken ved at føre en slange ned gennem spiserøret. I sidste ende kan en operation komme på tale for at få mavesækken drejet på plads og syet fast, så det forhåbentligt ikke kan ske igen.
I visse tilfælde vil dyrlægen vælge at operere med det samme, og i andre tilfælde vil han vente til dagen efter for at få stabiliseret hundens tilstand bedst muligt inden indgrebet. Det første døgn, og især de første timer efter at mavedrejning har udviklet sig, er kritiske. Mange hunde bliver meget dårlige med voldsomme forstyrrelser i kredsløb, væskebalance og hjertefunktion. I de tilfælde er der stor risiko for, at hunden dør under behandlingen.


Hvordan er fremtiden for din hund, hvis den får mavedrejning?

Hvis hunden overlever de første timer og det første døgn, er udsigterne til en normal tilværelse efter sygdommen gode. Men spørgsmålet er, om den får mavedrejning igen. Risikoen er helt klart til stede, hvis ikke mavesækken bliver syet fast, så den ikke kan dreje eller rotere igen.
Du kan selv bidrage til at mindske risikoen for mavedrejning ved at fordele hundens mad ud på flere daglige måltider - mindst to - og undlade at motionere den de første par timer efter hvert måltid.


Hvorfor får hunde mavedrejning?

Man ved ikke med sikkerhed, hvorfor hunde får mavedrejning, men man ved med sikkerhed, at risikoen for, at sygdommen udvikler sig hos en i øvrigt disponeret hund, er størst, når hunden motionerer eller leger kort tid efter, at den har spist eller drukket store portioner.

Hvad er risikoen for, at din hund får mavedrejning?

Hvis din hund tilhører en af de racer, som er særligt udsatte for lidelsen, er der risiko for, at den får mavedrejning. Men husk, at du selv kan mindske risikoen ved at fodre og motionere den fornuftigt.

Hvilke racer er særligt udsatte for at få mavedrejning?

Mavedrejning rammer først og fremmest de store racer og især racer med dyb brystkasse som granddanois, irsk setter, schæfer m.fl. Lidelsen optræder sjældent hos små racer


Hvad er hedeslag hos hunde?

Hedeslag er en tilstand, hvor kroppen bliver overophedet på kort tid.

Hvad er symptomerne på hedeslag?

Symptomerne på hedeslag er utilpashed, der giver sig udslag i:
 
  • Forvirring
  • Svimmelhed
  • Besvimelse
  • Bevidstløshed og kramper (i sidste ende)

Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen hedeslag?

Dyrlægen stiller diagnosen på baggrund af hundens symptomer og dine oplysninger om, hvad den har været udsat for, som kunne føre til overophedning.

Hvordan behandles hedeslag?

Først og fremmest sørger man for, at opvarmningen ikke fortsætter. Det gør man ved at anbringe hunden i kølige omgivelser. Bagefter renser man hundens munden for eventuel fråde eller savl.
Så afkøler man hunden ved at overbruse den med 15-20 grader varmt vand. Vandet må ikke være for koldt, for så forhindrer man kroppen i at komme af med varmen, fordi blodkarrene i huden trækker sig sammen. Det bedste sted at afkøle kroppen er i lysken og på bugen, hvor behåringen er tyndest. Afkølingen kan også foregå med håndklæder opvredet i koldt vand, som man lægger over hunden.
Alvorlige tilfælde af hedeslag kan være livstruende og kræver dyrlægehjælp hurtigt. Hedeslaget kan nemlig udvikle sig til en choktilstand, hvor det er nødvendigt at give hunden iltbehandling og væskebehandling (drop).


Hvordan er fremtiden for din hund, hvis den har haft hedeslag?

I de fleste tilfælde er der ingen følgevirkninger af et hedeslag.

Hvorfor får hunde hedeslag?

Et hedeslag opstår på grund af overophedning. Overophedning kan typisk skyldes: 
 
  • Varme omgivelser, f.eks. en bil i solskinsvejr
  • Fysisk anstrengelse, f.eks. hvis man cykler med hunden i snor

Hvad er risikoen for, at din hund får hedeslag?

Under normale forhold er risikoen meget lille, men hvis din hund bliver udsat for overophedning, stiger risikoen betydeligt. Man kan mindske risikoen for hedeslag ved at parkere sin bil i skyggen og sørge for, at der er ventilation.

Hvilke racer er særligt udsatte for at få hedeslag?

Ingen racer er særligt disponerede for at få hedeslag. 

Anden viden om hedeslag hos hunde:

Hunde kan ikke skille sig af med overskudsvarme ved at svede. I stedet trækker de vejret hurtigere (hyperventilering), så den hurtige luftstrøm virker afkølende i luftvejene.
Når en hund har feber, har det ikke noget med hedeslag at gøre. Feber betyder bare, at kroppen har  indstillet sin "termostat" på et højere niveau end normalt, f.eks. på grund af en infektion. 
Her er Link til forskellige produkter.

Nervøs og stresset.

Stress og Nervøs.

Gær pillen til bedre hår vækst

 

EquiBest Biotin Skinnende pels med biotin

EquiBest Seealgenmehl skinnende, tyk pels, og til fodring på Barfen.

Canivito forte 30 - reducerer restitutionstid efter træning udholdenhed.

Omnipet 30 Oxazen Dog - Ved høje krav til bevægeapparatet

arthrovet plus Fodertilskud til hunde til at støtte knoglestruktur

ArtiCAN Alle kroppens celler har brug for ordentlig ernæring.


 Serimmun Pet kost tilskud til hunde og lindre akut mod dårlig mave.

OmniPet Laktovex Forte
Kosttilskud under og efter akut diarré

Vicano Orthohyl HA Dog Får leddene til at fungere "glat", passerer ledfladerne af brusk.

 

Zinkoxyd-Salvespray Hudværn salve til sår sekreter


Clytox Rengøring omkring øjnene
 

Omnipet Augentropfentil rengøring og pleje af øjne og bindehinde

Caniviton Advanced Kost tilskud mod slidgigt


 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite