Brugsprøver
Forkortelser

Som ny i schæferhundeverdenen stilles man over for en masse forkortelser, som kan virke mere eller mindre uforståelige. Her bringes en oversigt over de mest anvendte.

Titler

AK - Hunden er avlskåret. Avlskåringen kan være i klasse I, som er den fornemste klasse (hunden anbefales til avl) eller klasse II (hunden er egnet til avl). Begge kåringsklasser kræver at hunden har bestået færdselsprøve, brugshundeprøve og udholdenhedsprøve.

AM - Avlsmønstret, betyder at hunden er godkendt til avl.
Kræver bestået færdselsprøve og udholdenhedsprøve.

AgK - Avlsgodkendt, hunden opfylder mindstekravet for opnåelse af stambogsføringsret

AVKL eller VA - Avlsklasse eller Vorzüglich Auslese. 
H.h.v. dansk og tysk prædikat for udvalgte hunde, som ved det pågældende lands årlige hovedudstilling særligt anbefales til avl.
Udstillingsprædikater

F  - Udstillingsprædikatet Fortrinlig - Kan kun opnås i Brugshundeklasse og Veteranklasse.
SG - Udstillingsprædikatet Særdeles God
G - Udstillingsprædikatet God
T - Udstillingsprædikatet Tilstrækkelig
M - Udstillingsprædikatet Mangelfuld
U - Udstillingsprædikatet Utilstrækkelig


Prøver

UHP - Schæferhundeklubbens udholdenhedsprøve. Cykelprøve på 20 km.
AD  - Ausdauernprüfung - Den tyske betegnelse for udholdenhedsprøven.
FP  - Færdselsprøve, består af lydigheddel og færdselsdel. Færdselsdelen foregår i byen.
BH  - Behinderungsprüfung - Den tyske betegnelse for Færdselsprøven
IPO  (I, II, III)(1, 2, 3)  Der er kun IPO Idag
Schæferhundeklubbens højeste uddannelsesbetegnelser.Alle prøver består af momenterne: sporarbejde, lydigheds- og forsvarsabejde.  
IPO III har største sværhedsgrad.
SchH (I, II, III)(1, 2, 3) - Schützhund 1, 2, 3, tyske prøver, svarer til BHP prøverne.
IPO  (I, II, III)(1, 2, 3) - 
Internationale Prüfungs Ordnung 1, 2, 3 Internationale prøver efter samme mønster som BHP og SchH
Prøverne
SPH (1, 2) - Sporhundeprøve.
FH  (1, 2) - Den tyske betegnelse for sporhundeprøve
PH  - Hunden har bestået Dansk Politihundeforenings dressurprøve.
HGH - Herden Gebrauch Hund. Tysk Hyrdehundeprøve
RH  (1, 2) Rettungshund. Tysk redningshundeprøve
SL  (I, II, III)(1, 2, 3) - Schæferhundeklubbens lydighedsprøver. 
Svarer til BHP prøverne men eksklusiv forsvarsarbejdet.
Beg.B, AB, ABC - Schæferhundeklubbens begynderprøver B=lydighedsarbejde, 
A=sporarbejde og C=forsvarsarbejde
KMH - Kampdrift - Mod – Hårdhed. Prædikatramme ved forsvarsarbejde.


HD: Hofteledsdysplasi = forandringer(dysplasi) i hofteleddene. 
Der er fastsat forskellige nationale og internationale måleenheder for graden af dysplasi.
I Danmark anvendes flg. målestok A, B, C, D, E, hvor A, B, og C er godkendt til avl.

AA: Albueledsdysplasi. Status skal være kendt, før man må avle på hunden. 
Der bruges betegnelserne 0, 1, 2 og 3, hvor 0 er bedst. 
Der er ingen avlsrestriktioner, kun at status skal være kendt.

DNA: Blodprøve, så man kan fastslå afstamningen. 
Hunden skal være DNA-testet, før man må avle på den.

 
Diverse forkortelser
HAS – Hovedavlsskue
HZS - Hauptzuchschau (tysk hovedavlsskue)
Organisatoriske forkortelser
HB  - Hovedbestyrelsen
AR  - Avlsrådet
BHR – Brugshunderådet
ARK - Avlsrådets kontaktperson
BRK - Brugshunderådets kontaktperson
PRK - PR udvalgets kontaktperson
DKK - Dansk Kennel Klub
TJU - Tjenestehundeudvalget (udvalg under DKK)
Håndbog  for DKKs brugsprøvedommer
http://www.dkk.dk/files/pdf/Haandbog_for_Brugsproevedommere_2009.pdf

DKKS Generelle bestemmelser 
http://www.dkk.dk/Bestemmelser


Brugsprøve program 2012
http://www.dkk.dk/files/pdf/Brugshundesport2012_til_Hjemmeside.pdf

Brugsprøve program 2012 rettelser
http://www.dkk.dk/files/pdf/Rettelser_27092011_Brugshundesport_2012.pdfKlik her for at få dit eget GoMINIsite